Lovely

2 POSTS 0 COMMENTS

Wait or wander?

Sa taong mahal ko, na my...