Salamat at tumugon ka at di ka naging madamot sa pagreply.

Naging malinaw sa akin ang lahat na iba ang motives ng heart ko. Nasa panahon ako na malungkot ako at naghahanap ng direksyon. Malinaw sa akin na ayaw mo na at pinakita ng Panginoon ang will Niya.

Salamat sa saglit na masasayang at masasakit na panahon nating dalawa. Patawad kung naguluhan at nasaktan kita.

Sinurrender ko na sa Panginoon ang nais ko lalo na ang desire ko na kagaya sa trabaho mo.

I am letting you go to God. All the hopes, what ifs, and whys I surrender all to God. He is able and He knows what is best for each one of us. And if there will be triggers in the futute I am letting it go to God. May I be strong and courageous to face everything and release what needs to be released to God.

God bless you and everything that you do, Mr. A.