Ikaw ang laman at sinisigaw ng puso ko.
Pero alam kong hindi ang isang katulad ko ang pinapangarap mo.
Ano ba ang dapat na gawin ko upang maabot ang isang tulad mo?
Bakit ba kasi ikaw ang pinili ng puso ko?

Mahal na mahal kita dahil ikaw ‘yan
Hindi dahil sa kung anumang dahilan.
Siguro, ang pag-ibig ay may kaakibat na paghihirap.
Pero naniniwala pa rin ako sa katagang “Endings are the best part.”