Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Ang lahat ng umpisa, akala ko walang katapusan na.
Hindi ako naniwala sa mga sinasabi ng iba.
Nakita ko lang at alam kong mahalaga.
Kaya nagkusa akong pangalagaan.
Hindi ko naman hinayaan.

Pero bakit kusa kang nangiwan? – Ali

Send me the best BW Tampal!

* indicates required