Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

May bigat sa dibdib na mahirap ikubli

Salitang gumugulo sa isip na hindi mapakali

Desisyon na dapat gawin para sa sarili

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


o para sa isang relasyong minimithi?

 

Hindi naman dapat maging ganito

sa dalawang taong magmamahalan nang totoo

pero kailangang may magbago

para malaman na nang buo…

 

Masakit,  mahirap at walang katiyakan

Sa mangyayaring hiwalayan

Hindi alam kung permanente o pansamantala,

Puso at isip makakaramdam ng kaba.

 

Puso’y iiyak, isip ay maguguluhan

Sa desisyong makasarili’t nakakadagan

Hindi tiyak kung siya ay muling magbabalik

Pero may isang puso ang umaasa at nasasabik

 

Marahil may mali sa ugnayan

Para sa ikabubuti ng dalawa

Kailangang may ayusin at para malaman

Kung sila ba ay para sa isa’t  isa.

 

Hanggang sa huli, puso’y aasa

Para sa pag-iibigang tumila.

Hindi lang tiyak kung hanggang kailan aasa

at kung may babalik pa ba.

 

 

Send me the best BW Tampal!

* indicates required