Kuys,

Nakailangang boyfriend at girlfriend na sila pero yung lakad namin di pa matuloy-tuloy! Wala daw budget pero may pa-balloons at cake sila, pero pagdating sa tropa nakailangan package-tour na kami para makatipid pero hanggang ngayon wala pa, mukhang hanggang mention at tag nalang kami.