Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Sa Kabila Ng Lahat

Sa kabila ng lahat

sa kabila ng kabiguan at katagumpayan

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


sa mga nangyari at salitang nabitawan

bawat isa ay may aral at kadahilanan. 

Sa kabila ng lahat, 

may magandang plano at pangako ang may Kapal, 

tanging sa Kanya tumingin, umasa at mag-dasal.

Muli at muli palagi kong sasabihin at ipadarama sa iyo na 

“Ikaw ay Mahal at Mahalaga”, 

base sa Panginoon

sa nagawa Niya para sa iyo 

sa pamamagitan at grasya Niya

at sa abot ng aking makakaya. 

To the woman of my prayers, see you soonest. I love, we love because He first loved us. 

~your knight covered in the full armor of God, KENN

Send me the best BW Tampal!

* indicates required