Sa dinami-dami ng parirala na tulang naisulat
Puso’t isipan ay di pa rin namulat
Laman ng pahina sa librong walang pamagat
Nais lamang ipahayag ang damdaming tila kay bigat.
Kung pagbibigyan ng pagkakataon
Ang pusong nasawi sa mahabang panahon
Susunggabin ang bawat pagkakataon
Makapiling ang hirang Nya sa akin ngayon.
Sa pagkislap muli ng mga bituing sa langit nakangiti
Mukha mo ang maaaninag, nakaguhit ang saya sa pisngi
Maging ang bulag, lumpo, pepe at bingi
Mapapasayaw sa awiting walang bahid sa nakaraang pighati.