Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

O anong saya makasama ang Panginoon!
Mula nang tinanggap ko siya hanggang ngayon,
‘Di Niya ako itinaksil,
‘Di Niya ako itinakwil,
Binigay Niya ang kanyang buhay,
Kalayaa’y aking nakamtan nang tunay,

Panginoon, buhay ko’y aking iaalay sa Iyo,
Para ako’y Iyong gamitin sa mundo,
Imulat sila sa katotohanan,
Na lahat ng tao’y makasalanan,
Tagapagligtas ay ating kailangan,
Hesukristo ang kanyang pangalan.

Ito ang aking hiling,
Na Ikaw ay laging makapiling,
Ano pa ba ang aking hihingiin,
Kung binigay Mo na lahat ng kakailanganin?
Sa Iyo ang kaluwalhatian, karangalan,
Kapangyarihan at karangyaan!

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Amen!

-hjsl

Photo by Levi XU on Unsplash

Send me the best BW Tampal!

* indicates required