Baka uulan
Baka walang pasok kinabukasan
Baka may pinuntahan
Baka ako pa rin ang mahal niya.
Baka mahal niya rin ako.

Marami nang kumapit sa apat na letra
Dahil kahit anong pilit,
Iyon lang lagi ang kanilang pinanghahawakan
Walang kasiguraduhan
Maliit man ang tyansa
Susugal, aasa.
Para sa ikasisiya ng puso.

Kapalit nito’y
hanggang kailan?
Hanggang kaya?
Hanggang maupos?
Hanggang lamunin ng panahon?
Kung puro baka,
Baka sa huli
Masaktan rin lang.
At muling umpisahan ang mundo.
Ang mundo ng wala ka.
Naiwan na ako.

Magbabaka sakali ka pa ba?