Hindi ako takot lumaban;
Hindi ako takot masaktan.
Hindi ako takot sumugal;
Hindi ako takot mawalan.

Ako’y isang liyon, hindi tupa;
Hindi ako manok, kundi Agila.
Ako’y isang mandirigma,
Sumusugod sa giyera.

Ako ang pinakamamahal na bato;
Mas matibay kaysa sa platino,
Mas makinang kaysa sa ginto–
Ako ang brilyanteng totoo.

‘Wag kang maghanap ng mga tala,
‘Pagkat marami silang lubha,
At minsan pa’y nawawala–
‘Di gaya ng buwan na nag-iisa.

Hindi ako takot magmahal,
Dahil una N’ya ‘kong minahal.
Hindi ako takot magmahal,
Dahil dakila ang nagmamahal.