Ilang beses tinakwil
Ilang beses nasaktan
Ilang beses ipinagpalit
Ilang beses pinagtaksilan
Ilang beses bumitaw
Ilang beses iniwan

Pero
Paulit-ulit na tinanggap
Paulit-ulit na nag-patawad
Paulit-ulit na pinili
Paulit-ulit na naging tapat
Paulit-ulit na kumakapit
Paulit-ulit na nanatili