Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Ikaw lang naman ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang naman ang gusto kong makita sa pagmulat ng mata ko sa umaga. Ikaw lang naman talaga ang gusto kong makasamang magdasal bago tayo makatulog na yakap ang isa’t isa.

Matatanggap kaya nila na ikaw ang mahal ko? Matatanggap kaya nila na ikaw ang nagpapasaya sa akin? Matatanggap kaya nila tayo, dalawang taong parehas ng kasarian, ang magsasama sa mga darating pang taon ng ating buhay?

Hindi ko alam ang kasagutan. Ang alam ko lang, kapag dumating na ang araw ay ipaglalaban ko kung anong meron sa ating dalawa dahil alam kong sa’yo lang ako sasaya.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Dahil mahal natin ang isa’t isa. At iyon lang ang mahalaga.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required