Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Huwag kang hihinto kung ang ginagawa mo ay nakatutulong at nakabubuti sa iyo, lalo na sa iba.

Hindi mo pa nakikita kung saan aabot ang liwanag na iyong taglay. Hindi mo pa batid na ito ang maaaring maging dahilan ng kanilang pagbabalik sa kanilang pangarap at sa Panginoon.

Magpakadalubhasa ka sa pamamahagi ng iyong puso. Pag-igihan mo rin na masunod ang kalooban Niya na sa iyo.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Makinig ka sa boses Niya.

Gawin mo nang maluwag sa loob. May ngiti at hindi nangangambang baka bumagsak kang muli. May gagawin pa Siya para sa iyo at sa pamamagitan mo.

Magpakatatag ka at mapanatag.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required