“Mahal Mo Pa?”

Sabi mo “ away lang walang hiwalayan .”
Pero bakit mo ako sinukuan?
Nang dahil ba sa kanya?
Dahil mahal mo pa siya.
Paano ako?
Paano tayo?
Paano ‘yong pangako mong ihaharap mo ako sa altar?
Isa lang ba ‘yon sa iyong mga paandar?
Sabi mo ang nakaraan ay mananatiling nakaraan.
Pero bakit mo binalikan?
Buong akala ko’y mauuwi na sa kasalan.
Pero sa pagbalik niya’y bigla mo nalang akong binitawan.
-Dan