Sa bawat pag-ihip ng panahon,
Hindi ka niya hinahamon
Sapagkat, alam niyang hindi ka magbabago

Parang araw, parang ulan
Hindi alam kung kailan magpaparamdam
“Bakit ganito?” Bulong ng kanyang puso

Oras-oras, minu-minuto,
Paghihinagpis ng kanyang mga mata
Ang tanging makikita

Nakatanaw sa dalampasigan
Hanggang sa muli, sa muling hangganan
Ng iyong mga salitang walang kasiguraduhan