PINIPILI

Mananatiling IKAW at AKO ang dapat na TAYO.

55

Ikaw ang nasa isip buong araw.
Ikaw ang nakikita nitong balintataw.
Parating binabalikan ang ating alaala;
Ikaw at ako hanggang mag-umaga.

Ang bawat tibok ay napakabilis
ngunit ang puso’y ginigiyagis.
Ika’y hahayaang lumayo’t tumalilis
kahit pa ibig kong tayo’y magbigkis.

Kahit pa mahal kita…
Kung hindi tama ay ayaw ko na;
Kung ang bunga’y pagkakasala;
Magtitiis na ikaw ay mawala.

Kung paano matatapos ay hindi ko alam.
Ang pagtingin sa iyong walang katiyakan.
Pamimintuhong lubhang natatangi;
Sa iyo lamang ang puso’y muling ngumiti.

Pag-ibig man nati’y hindi nagwagi;
Ang ating kwento ay mamamalagi.
May simula ngunit walang huli,
pagkat walang katapusan kitang pinipili.