Girls, Your standard should be equivalent also to character Wag lang basi sa Physical appearance doon tayo sa pangmatagalan Hindi pang display…