Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Sa sulok

ako’y nagtitimping

sabihin na sayo

ang matamis kong

“oo”

Pero paano?

Naduduwag ako

Kinakabahan pati ang puso

Baka kapag sinabi kong “tayo na”,

“Pasensya, meron na akong iba”

ang maririnig ko sa’yong mga salita