Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Kay bait ng ating Ama
Ako ang iniisip nang ika’y nilikha Niya
Ang aking mga hiling ay ang iyong mga katangian
Ikaw nga ata ang sa akin ay hinirang

Kanyang pinatunayan na pang labas ay di kailangan
Bawat kulang ay iyong pinunan
Panandalian ay wala sa iyong bokabolaryo
Ang pag-ibig na alay mo ay hindi isang milagro

Dahil ang ating Ama ang nag sulat
Bago pa ang mga mata ay naimulat
Sana sa dulo ng istorya
Tayo ang mag kasama

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Send me the best BW Tampal!

* indicates required