Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Hindi ‘ko maintindihan
Hindi ‘ko maintindihan
Noon nama’y normal na magkaibigan lamang
Ngunit habang tumatagal ay kinikilig sayong mga paggalang

Tila nag-iba ang ihip ng hangin
Puso mong naghihintay sa iba’y tila nangulila sa akin
Nagising sayong bisig at mundo’y tila tumigil
Sa yakap mo’y naligaw at puso’y di malaman ang daang dapat tahakin

Minsan tayo’y mag kaibigang matalik
Minsan nama ako’y ka-ibigang tinatangkilik
Minsan ako ri’y tila estranghero lamang na sabik
Bakit nga ba walang kasiguraduhan ang kung anong mayroon sa atin?

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Gayunpaman, matalik ‘kong kaibigan
Sa sisteng ito’y alam ‘kong ako’y talunan
Dahil laban mo’y akin ‘ring laban
At ang nais mo’y aking natatandaan

Batid ‘ko ang iyong pag-aalinlangan
Kahit dadamin ko sayo’y inilaan
Hindi pagiging sigurado’y isang palatandaan
Na puso ko’y iyo ngang pinaglalaruan

Ang dulo ay aking natatanaw
Kahit pa ma’y sigaw ng puso ay ikaw
Tigilan na ang paglubog at paglitaw
At ako na ngayon ay bibitaw

Send me the best BW Tampal!

* indicates required