Larawan ang kumuha

Sa sandaling kay ganda

Puso ang nag-alaga

Sa ating alaala