Ae

From the Community

Baka pwede pa

Baka pwede pa? Baka pw...

This is how I knew I love...

Every time I would recal...

G A M O T

Kailangan ko bang masakta...

Someday, heartbreaks will...

There will come a time wh...

Perpetually…

What would be your grea...

It’s okay to Pause

The most courageous thing...

Subscribe

* indicates required

Get the Best of BW

To be updated with all the our best stories, poetries and tampal!

Articles by this author

It’s okay to Pause

The most courageous thing I have ever done was continuing to live when I wanted to die. Hitting rock bottom doesn't mean you have to stay there. It's okay to pause. But once you survive, there are very few things in life...

Ila-laban Kita Ng Paulit-ulit

Ga-gabayan kita sa mga araw na hindi mo na alam ang mga nangya-yari.Sa-samahan kita sa mga panahong i-iwan ka ng lahat. Sa-saluhin kita sa tuwing ikaw ay ba-bagsak. Ma-mahalin kita sa mga minutong naka-kalimutan mong mah...

“Sa sobrang gaan, masakit”

"Sa sobrang gaan, masakit" Sometimes, you just need to let go and lose that person. Magaan pero masakit. But always make sure that you're 100% certain of letting go. Because sometimes, you can no longer go ...

Love Never Fails

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in...

Pipiliin ka Araw-araw!

May mga tao tayong nakikilala at ipinapahiram sa atin ng tadhana upang may matutunan tayo sa buhay. Mga taong madalas ma-mahalin natin ng lubos ngunit hindi sa atin itinadhana, mga taong ipagla-laban natin ngunit ang tad...

Bloom while waiting!

Dear Human, Stay single until you meet a person who is sure of you and never makes you doubt how he/she feels. The one who is certain of you and his/her career and a future he/she wants you a part of. Stay sing...