Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Binibini, ika’y bulaklak na naghihintay sa pagdapo ng paruparo.
Insekto’y hwag padapuin sa’yo,
‘Pagkat masisira lamang ang buhay mo.

Binibini, bulaklak kang nagpapaganda
Sa tahanan nina Inay at Lola
Samakatuwid, puri mo’y mahalaga.

Binibini, h’wag magpadala sa hangin
kumapit ka’t manalangin
Ito’y Kanyang diringgin.

Binibini, tulad ka ng bulaklak; ika’y naiiba
H’wag magkumpara ‘pagkat lahat’y magaganda
Ikaw ay bukod tangi, hindi mo lamang nakikita.