Dear woman,

Your beautiful no matter what, learn to embrace your strength and your flaws.

Walang perpektong tao,may darating na para sayo at tatanggapin ka ng buo