Para sa tunay na lalake!

Minsan, ang mga lalake, sadyang may short comings na hindi inaasahan at hindi intentional. They can be on their dark days and distracted by the enemies until to the point the you will break them kasi napagod na rin kayo.

Pero, ang tunay na lalake, hindi dapat basta susuko yan. Maraming lalake ang Faithful at Fightful. He will realized all, he will change but there’s only one thing is for sure, he will do his very best to pursue you. You can see his changes and you can give his chance para iproved yun sayo. Mostly, man who got dumped will surrender, but a real man who got dumped will realized, reflect, renew and fight more with God. Nasaktan ka niya, pero handa siyang lumaban kahit gaano pa kahirap. Transitions is the key. Salute!