Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Walang sino man ang makakapansin
Sa ingay ng iyong damdamin
Magpapatatangay sa hangin
Papunta sa hantungan ng dalangin

Bumulong na lamang sa kawalan
Umasang isang araw ay may kapayapaan
Bugbog ng ang iyong isip
Sa mga bagay na sana’y tangayin ng ihip

Walang sino man ang nakakaalam
Dahil hindi ninais maging agam-agam
Katahimikan ang iyong kaagapay
Sa pagtangis ng walang humpay

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Kakailanganing mong manahimik
At palitan ng mapagkunwaring hagikhik
Dahil hindi pwedeng sarilinin
Ang mga bagay na hindi pwedeng angkinin

Maghihintay na lamang sa balang araw
Kahit sakit na ang nangingibabaw
Araw-araw dumadalingin kay Bathala
Upang sa pagkagising ay di na mabahala

Send me the best BW Tampal!

* indicates required