Kaya na nating dalawa

79

Isusulat ko ito upang sabihin ang lahat ng gusto kong sabihin.
Isusulat ko ito upang ibaon at ‘wag nang pakawalan ang mga multong patuloy na bumabagabag sa akin, sa atin.
Isusulat ko ito sa paraang alam ko at hindi sa paraang itinuro mo.
Isusulat ko ito sapagkat gusto kong maging totoo.


Isusulat ko ito upang ipabatid na malaya ka na…
Na malaya ka na sa mundong binuo ko para sa ating dalawa.
Na malaya ka nang magmahal ng kahit na sino, nang hindi natatakot mahusgahan.
Na malaya ka nang ipakita na ikaw ay masaya sa piling ng iba
Na malaya ka na… Sa wakas


Kayat isusulat ko ang mga titik na ito bilang katibayan na kaya ko na.
Na kaya ko nang ngumiti ng hindi pilit.
Na kaya ko nang makita ka sa mata ng hindi humihikbi.
Na kaya ko nang gawin ang mga plano kong hindi matuloy tuloy dahil lagi ko itong isinasantabi para lang makasama ka.
Na kaya ko nang umibig muli… na hindi tinitignan ang antas o panlabas na kaanyuan.
Na kaya ko nang mabuhay nang wala ka na nakaalalay.


Kaya irog, isusulat ko ito pagka’t malaya ka na, kaya ko na, kaya na nating mawala ang isa’t-isa.