Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Hindi kita tunay na minamahal

Kung mas mahal kita kaysa sa Maykapal
Ngunit kung sa Diyos mas malakas ang pintig ng puso
Saka lang magiging tunay at tapat ang pag-ibig ko para sa ‘yo.
Kaya kung mahal mo ako, mas mahalin mo ang Manlilikha.
Kung mahal mo ako, bawasan mo ang pag-ibig mo gaya ng aking pilit na ginagawa
Dahil masasabi kong mahal kita ‘pag binawasan ko ang pagmamahal ko sa ‘yo.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required