Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Ipinagtagpo pero hindi itinadhana, pwedeng ipaglaban pero hindi pwedeng ipagpilitan.

Ipinagtagpo tayo sa panahon na hindi nakalaan para sa atin. Ilang beses subukang ipaglaban ngunit nagkakaroon lang ng pagitan. Maling panahon nga ba? o hindi lang talaga tayo para sa isa’t isa? Hindi pumapayag ang tadhana kahit na isang kunwari. Gusto kita pero tadhana na ang dumidikta, nilalayo na tayo kahit anong lapit natin sa isa’t isa. Tila isang karera na hindi alam kung ano ang kahahantungan.

Pinipilit sa sakaling meron, tila isang parallel na linya nagtatagpo pero hindi pwedeng magsama.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Kung tadhana na ang pumagitan, kahit ang pwede ay hindi maari.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required