Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

paano
kung sasabihin ko kung paano, ito ba ay iyong magagawa?

saan
kung sasabihin ko kung saan, ikaw ba ay makakapunta?

bakit
kung sasabihin ko kung bakit, ikaw ba ay maniniwala?

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


kailan
kung sasabihin kung kailan, ikaw ba ay matutuloy pa?

aking mga katanungan
kaya mo ba bigyan ng mga kasagutan

Send me the best BW Tampal!

* indicates required