Ito ay mga kwentong isinulat at nais sambitin ng mga labi
Mga kwentong maaaring kathang-isip pero madalas ay hindi.
Ang natatanging tiyak, ito’y mga istorya na ayokong malimutan
kaya’t sa bawat letra iginuhit ko ang lahat ng alaala.