Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Ito ay mga kwentong isinulat at nais sambitin ng mga labi
Mga kwentong maaaring kathang-isip pero madalas ay hindi.
Ang natatanging tiyak, ito’y mga istorya na ayokong malimutan
kaya’t sa bawat letra iginuhit ko ang lahat ng alaala.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required