Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Hihintayin kita sa kung saan tayo unang nagkita. Magpapatuloy ako sa paglalakbay, pero magiiwan ako ng palantandaan para sa pagbalik mo, hindi ka mahirapang hanapin ako. Hihintayin kita sa araw na napagkasunduan. Gaya ng araw at ng buwan. 

Pangako! Hihintayin kita sa oras na okay ka na at kaya mo na. Sa panahong ‘yon, sana satin na ang pagkakataon. Magkaiba man ang direksyon sa unang pagtatagpo, nawa’y sa dulo may “tayo” na mabuo. 

Send me the best BW Tampal!

* indicates required