Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Sa mga tagpuan kung saan
Ang mga puso't isip ay nalilito
Sa paghahanap ng tunay na pag-ibig
Na parang ang puso'y naliligalig
Sa mga panahong hindi matatantsa
Kung kailan ba talaga, may forever nga ba?

Nasaan ba talaga ito
Hindi matatagpuan kung saan
Sabi nila hindi daw ito matatantsa
Ang mabibigay lang nito ay isang pusong nalilito
At ipaparamdam na ikaw ay masaya, ngunit hindi pala
At sa paghahanap kung ano ba talaga ang tunay na pag-ibig

Sa paghahanap mo neto
Hindi mo malalaman kung kailan ba talaga
Pero kapag nararamdaman mo na ikaw ay talagang masaya
Ngunit hindi mo mapagtanto kung totoo ba talaga
Ang puso mo ay talagang malilito
At ang iyong pag-aasam ay hindi matatantsa

Pero ang tunay na hindi masusukat o matatantsa
Ay mula sa Diyos yan ang tunay na pag-ibig
Hinding-hindi ka malilito
Kung kailan ba talaga
At hindi mo na hahanapin kung saan-saan pa
Sa kaniya ay mararamdaman mo ang tunay na pag-ibig

Mararamdaman mo ang pusong naliligalig 
Kaya kung nasisilayan mo ang pag-ibig na hindi matatantsa
Hindi ka na maghahanap kung saan-saan pa
Sa Diyos mo na matatagpuan ang tunay na pag-ibig
Wala ng iba sa kaniya lang talaga
Ang pag-ibig na hinding-hindi ka malilito

At lalong hindi ka ibibigo
Dahil sa kaniya lang dapat ang puso'y naliligalig
Sapagkat ang Diyos lang talaga
Ang nakakapagbigay ng pag-ibig na hindi matatantsa
Sapagkat siya ang Diyos at sa kaniya mo makikita ang tunay na pag-ibig
At hindi mo na makikita kung saan-saan pa

Kaya tigilan mo na ang iyong kabulastugan
Huwag na mag-isip ng kahit ano pang pangangatwiran
Lumuhod ka at humingi ng kapatawaran
Dahil ang Diyos ay kayang magpatawad
Maging sino at ano ka man
Yan ang tunay na pagmamahal

Send me the best BW Tampal!

* indicates required