Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Ang pagmamahal ng isang Ina ay walang katulad
Ang pagmamahal nila ay sobra sobra
Ang pagmamahal na hindi mabibili ng iba
Ang pagmamahal na hindi maikukumpara sa iba

Ina, babaeng nagmamahal sa’yo ng sobra
Ina na hindi ka pababayaan
Ina na gagabay sa’yo
Ina na hindi ka iiwan

Ina na ang gusto ang pinakamabuti sa’yo
Ina na ilalayo ka sa mga tukso
Ina na maaasahan sa problema mo
Ina na isasakripisiyo ang lahat para sa’yo

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Araw-araw pinararamdam nila ang kanilang pagmamahal
Sila ang ilaw ng tahanan at
ilaw ng ating buhay
Sila ang ating bayani dahil
Sa sakripisiyo nila
Sila ang ating “knight in shining armor ” kumbaga

Send me the best BW Tampal!

* indicates required