“Dama ko pa rin ang higpit ng hawak mo sa aking kamay, bagama’t alam kong ito ay pawang panaginip lamang.”