Pinili. 
Pinili kita noong mga panahong walang ibang kakapitan. 
Sa kabila ng alinlangan 
Sa kabila ng kalungkutan
Pinili kita noong mga panahong walang kasiguraduhan. 

Pinilit.
Pinilit kalimutan ang nakaraan at harapin ang kinabukasan
Saksi ang tala at kalangitan
Saksi ang araw at buwan
Pinilit iwanan ang kahapon at humakbang sa bagong patutunguhan. 

Pinalitan. 
Pinalitan mo 
Ng saya ang bawat luha
Ng ngiti ang bawat hapdi
Ng panalo ang bawat pagkatalo
Ng oo ang bawat hindi
Pinalitan mo 
Ang ako ng tayo.

Pinili kita. Pinilit mo. Pinalitan ng tayo.