Parang babae’t lalaki

Ang dagat at lupa

Magkaibang elemento

Magkaiba ang komposisyon

Mahirap basahin ang isipan ng babae

Kung paanong hindi kayang unawain

Ang iba’t ibang bugso ng alon sa dagat

May naiibang tikas naman ang lalaki

Katulad ng mga bato sa lupa

Na siyang pundasyon ng nagtataasang gusali

Gayunpaman,

Palihim na nag-iibigan

Ang dagat at lupa

At doon sa kanilang sikretong tagpuan

Sa ilalim ng nakapapasong sinag ng araw

At sa pagsilip ng mga bituin at buwan kung gabi

Hinuhubad nila ang pagkakaiba

At saka hahagkan ang isa’t isa

Wala silang pakialam sa maski ano

Sapakat sa dakong iyon ng mundo

Sila ay isa