Minsang ang kamalian ay hindi sa mga bagay nagawa natin, kundi sa mga bagay na dapat nating gawin pero hindi nating nagawa.