Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Unti-unti.
Dahan-dahan.
Bumibitaw papalayo.
Papalapit ng papalapit
Sa ngiting humahapit.
Pahigpit ng pahigpit
Mabubuo na ulit.
Puno ng awit ang bibig
Dala ng pusong maligalig.
Malikot dahil abala
Sa saya na naisantabi pansamantala.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required