Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Maghintay, madaling sambitin ngunit mahirap gawin
Gusto mo siya at sa tingin mo’y gusto ka din niya
Hindi ibig sabihin, kayo na ay para sa isat’isa
Oo may pag-asa, pero ito’y hindi pa tama
Bago umamin, hindi sapat ang dahilang ika’y may
pagtingin
Maghintay ka muna at manalangin

Tanungin ang kalooban ng Panginoon
Huwag magpadala sa iyong emosyon
Tanungin ang sarili
Handa na ba sa pag-ibig o gusto lang ng may iniibig
Kung hindi mo pa kayang mangako nang hindi napapako
Kung hanap mo’y pansamantala lamang
Fling fling lang at hindi seryosohan
Maghintay ka muna at manalangin

Maghintay, isang payo na ang hirap sundin
Lalo na kung damdamin ay kay lalim
Puso’y huwag pairalin
Maling panaho’y huwag pilitin
Ako’y sayo at ika’y sakin huwag munang sambitin
Maghintay muna at manalangin

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Tanungin ulit ang sarili
Intensyon ba’y puro o negatibo
Kung ika’y nalilito, malamang hindi kapa sigurado
Tanungin saan ito patungo
Kung walang direksiyon
Relasiyon ay malabo At walang destinasiyon
Puso’y hindi nasa tamang kondisiyon
Maghintay muna at manalangin

Send me the best BW Tampal!

* indicates required