May isang taong saya ang dala.
Paaasahin kang ika’y mahalaga.
Sa maraming pagkakataon siya ang kasama.
Tapos sa huli.. ay wala lang pala.