Hindi ko alam anong plano ng tadhana

Pero sa tuwing ako’y natutulala

Tanging mukha mo lang ang aking naaalala

Nagtatanong, nagdududa

Bakit kita nakilala?

Aksidente ba o itinadhana?

Pakisagot naman, ako’y litong lito na

Ilang taon akong malungkot

Ngunit bakit nang tayo’y magtagpo,

Ako’y lalong nalugmok

Hindi ko alam kung ano ba ako sayo

Pero pakshit gusto kong mapasaiyo

Siguro nga’y masyado pang maaga

Kung sasabihin kong mahal na kita

Pero may pinagkaiba ba?

Kung sa aki’y ikaw lang ang nagpapasaya