Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Lahat ng paghihintay ay may hangganan

Sa ngayon, hindi mo pa malalaman ang maiging katapusan..

Katapusan sa paghihintay na iyong sinimulan…Katapusan na tutuldok sa iyong kainipan

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Anuman ang sa huli sa iyo ay nakaabang, ito man ay nais mo o hindi nang lubusan… Lagi mo sanang pakatatandaan, pagkainip na tinamo ay meron ding hangganan.

At habang naghihintay ay huwag susuko. Huwag ding makaramdam sa katagalan ikaw ay bigo. Sapagkat sa dulo ng iyong pagkainip, iyong makikita ang kaligayahang di malirip.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required