Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Mula sa kawalan ay biglang dumating madaling kumalat at nakakamatay na COVID-19 nagmula sa Wuhan ngayon ay narito narin saan pa kaya ang kaya nitong marating

Sari-sari na ang ating suliranin sa bahay, sa lipunan sa bansa natin  pa itong COVID-19 Anon nga ba ang dapat gawin?

Sa ating sarili, ating simulan upang itoy ating maiwasan ugaliing ang mga kamay ay hugasan  ang sabon tubig o ng alkohol

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Sa pag-ubo at pagbahing ay magtakip ng ating ilong pati narin ng bibig nang sa ganon, mga tao sa paligid sa pesteng sakit ay di mahahagip

Iwasang humawak kung saan-saan matataong lugar kung maariy iwasan huwag magpanic sa mga mababalitaan pagkat sa simpleng paraan, kumakalat na sakit kaya nating iwasan

Ang mga hangarin  ay kayang abutin kung ang mga simpleng payo ay susundin huwag kalimutang samahan ng panalangin ang Amang Lumikha,sa COVID-19 tayo’y palalayain.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required