Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Napag isip-isip mo ba ang buhay mo?
Bakit ka nandito sa mundong ito?
Kung ang lahat bang ito’y may patutunguhan?
Mayroon ba kayang dahilan?

Ano kaya ang dapat na gawin?
Tila ba ang buhay ay paulit-ulit nalang din
Mayroon ba kayang direksyon at layunin?
Ikaw ba’y magpapatuloy pa sa mga gagawin?

Isang araw sa aking pananatili
Napakalamig na hangin ang saaki’y dumampi
Naramdaman ko ang isang boses na di ko mawari
Tila lahat ng katanunga’y biglang napawi

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Nabasa ko sa aklat ng Iyong mga salita
“HANAPIN UNAHIN ANG ‘YONG KAHARIAN AT KATUWIRAN
SA GAYO’Y ANUMANG KAKULANGAN AY IYONG DARAGDAGAN”
Sa mga oras na yaon ako’y nagkaroon ng kapanatagan

Akala ko lahat ay walang kabuluhan
Dulot lahat ay kaguluhan
Ngunit dahil SAIYO nagkaroon ng kaliwanagan,
Napakasarap palang sumunod SAIYONG kalooban

Ngayon alam ko na kung saan
Malinaw na saakin ang kanlungan,
Sa buhay na walang kasiguruhan
SAIYO ako’y may patutunguhan.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required