Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

To you who are still waiting for what you are praying for, keep trusting. Keep moving. Wag ka sanang mapagod manalangin. Keep the faith.

God may seems so slow, kasi masyado tayong nagmamadali. Don’t rush kapatid. Hintayin mong kumilos at matapos si Lord. Yung timing Niya, sobrang perfect.

If feeling mo hindi ka Niya nakikinig kasi wala pa or hindi pa nasasagot yung prayer mo. You’re wrong. The truth is, kung kelan mas tahimik at akala mong walang nangyayari, doon Siya mas kumikilos. God is not deaf to disregard your every prayer. Mag tiwala ka lang. Kapag nangako kasi Siya, siguradong matutupad. Matagal man, pero sure yon. Wala pang nag hintay sa Lord ang nabigo. He is a promise keeper.

While you are busy reading this article, try mo rin makinig sa episode namin:


Maybe hindi pa Niya sinasagot kasi may kailangan ka pang matutunan. But hold on even tighter. Kumapit at maniwala ka lang. Our God is a promise keeper. Wala pang binibigo si Lord.

For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.

  • Jeremiah 29:11

Maaring natatagalan si Lord sa pag sagot sa prayer mo kasi inuuna muna Niyang ayusin yung buong pagkatao mo. Pero He is true to His promise. Wala pang kahit sino ang binigo Niya. His plans are always better than ours.

It is a matter of patience kapatid. Huwag kang mainip. Kasi kapag nainip ka, maaring gumawa ka ng paraan para mas mapabilis yung pag tupad sa prayer mo, pero alam mong may maling maibubunga yon.

Tandaan mo, kung ang prutas na hinog sa pilit ay mapait, ganon rin ang bunga ng panalanging minadali mong makamit. Mas masarap pa rin yung nahinog sa tamang panahon, yung inintay mo. Yung dinaan mo sa matindihang panalangin. Patience ng usapan dito.

Naaalala mo ba ang bunga ng pagiging impatient ni Sarah na asawa ni Abraham? Hindi ba’t nangako si Lord na mag kakaroon sila ng anak. Tinupad naman ito ni Lord, yun nga lang ay kinailangan nilang mag hintay. It is because God is teaching them how to be patient. Yun nga lang, nainip masyado si Sarah, ibinigay niya yung alipin para magkaanak siya kay Abraham. Anong nangyari? Nag kagulo gulo.

Ganoon din sa atin. Kung mejo natatagalan si Lord, dun ka mas kumapit, dun ka mas mag tiwala. Tutuparin Niya iyon promise. Mag hintay ka lang. May tamang panahon. Yung orasan ni Lord ay hindi katulad ng sa atin. Wag mag madali, don’t take the instant and easy way.

Kung alam mong hinding hindi ka naman bibiguin ni Lord, mag tiwala ka lang kahit hindi mo alam kung ano ginagawa Niya. He may seem silent, but He is really working.

Kung ano man iyang inaantay mong masagot, mag tiwala ka lang. Alam kong nakakainip pero mag tiis ka lang. Mas maganda at mag fulfilling kapag mas matagal mong inintay yung gusto mo. Mas mapahahalagahan mo. Don’t stop when you are tired casting all your prayers. Sabi nga “pray without ceasing” Habang nananalangin ka, mas binabago ka Niya.

Kung mukhang imposible yung panalangin mo, chill ka kapatid. Walang imposible sa Lord. Mag tiwala at maniwala ka lang.

It’s a matter of faith, patience and trust.

Kung ang driver, pilot, tour guide nga ay napagkakatiwalaan mo kung saan ka dadalhin. Mas pagkatiwalaan mo si Lord kasi alam Niya ang gagawin. Keep on trusting Him.

Habang nag hihintay at nag titiwala ka, do your part. Baka mamaya pray ka nang pray pero wala ka namang ginagawa, wala rin. It’s a two way process. Mag basa ka ng Bible, have a devotion. Habang nag hihintay ka, maging faithful ka muna sa pag seserve sa Kaniya.

A faith without work is dead.

Again, mag tiwala ka lang. He is a promise keeper. Huwag mainip. Matutong mag hintay. His timing is everything.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required