Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

  1. Lalaban ka pa ba, kung alam mo sa umpisa pa lamang ay talo ka na?
  2. Susugod ka pa ba, kung alam mo na ang sandata mo ay hindi sapat para hindi ka tuluyang masaktan?
  3. Tatawa ka pa ba, kung alam mo sa sarili mo na sa kaloob-looban mo ay may luhang nagpipigil na tumulo?
  4. Aalis ka pa ba, kung alam mo na sa iyong pag balik ay wala ka ng babalikan?

Magmamahal ka bang muli, kung alamo na sa dulo ay masasaktan ka uli?

Send me the best BW Tampal!

* indicates required