Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Gabi gabi kong gugunitahin ang araw araw kong natutuklasan. Mga katanungang binubuo ng kaisipan na nabibigyan ng karampatang kasagutan. Nabubuo ang kongklusyon na di maaaring paghaluin ang seryoso sa kalokohan. Papatak ang luha na nagiging saksi sa sakit na dinadamdam. Malalim ang hinagpis, hihingat hihikbi babaluktot sa kumot, kekwestyunin ang bawat kasagutan. Aalukin ang sarili na magiging maayos ang kalagayan. Babangon, magkukunwaring walang buhat na emosyon. Emosyon na nagdidikta ng buhay ko sa kasalukuyan.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required