Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of Boiling Waters PH.

Isang bagsakan para sa katapangan kung mahalin ka.
Na ni minsa’y di ko ipinagkaila sa kanila.
Pero, isang libong patak ng luha
Kasama ang puso kung durog sa kakahintay sayo’t umaasa,
Mahal, tama na, ako’y pagod na
Maging masaya ka sana, sa piling ng iba.

Send me the best BW Tampal!

* indicates required