Isang bagsakan para sa katapangan kung mahalin ka.
Na ni minsa’y di ko ipinagkaila sa kanila.
Pero, isang libong patak ng luha
Kasama ang puso kung durog sa kakahintay sayo’t umaasa,
Mahal, tama na, ako’y pagod na
Maging masaya ka sana, sa piling ng iba.